چند چک برگشتی داریم؟آمار بانک مرکزی از چک های برگشتی در دی ماه سال جاری حاکی از بازگشت تقریباً 553 هزار فقره چک در این ماه است که از نظر تعداد و ارزش 1.6 و 19.6 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از گردش چک ها حاکی از آن است که در آذرماه امسال بیش از 6.5 میلیون فقره چک به ارزش 269 هزار و 700 میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و ارزش 0.2 و 4.4 درصد رشد داشته است. به ترتیب در مقایسه با آذرماه.

از سوی دیگر، حدود 6 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 239 هزار و 200 میلیارد تومان از محل چک های مبادله ای دریافت شد که از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 0.1 و 2.8 درصد افزایش یافت. علاوه بر چک های دریافتی، تقریباً 553 هزار فقره چک برگشت خورده است که از نظر تعداد و ارزش چک های برگشتی به ترتیب 1.6 و 19.6 درصد افزایش داشته است.

نسبت چک های برگشتی کمتر از 10 درصد است.

همچنین در این مدت تقریباً 2 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزش 138 هزار و 400 میلیارد تومان در استان تهران مبادله شده است که نشان می دهد استان تهران پیشتاز صرافی چک در کشور است. چک های دریافتی در تهران بیش از 1.9 میلیون فقره به ارزش تقریبی 124 هزار و 900 میلیارد تومان و چک های برگشتی نیز حدود 157 هزار فقره به ارزش بیش از 13 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش کردند.

با این حال، نسبت چک های برگشتی به مبادلاتی از 8 درصد در ژانویه سال گذشته به 8.5 درصد در ژانویه امسال افزایش یافت که 0.5 درصد افزایش داشت. از سوی دیگر از کل تعداد و ارزش چک های مبادله شده 92 درصد و 88.9 درصد وصول و 8 درصد و 11.1 درصد برگشت خورده است.

میزان چک برگشتی بنا به دلایل

همچنین در دی ماه سال جاری حدود 534 هزار فقره چک به ارزش تقریبی 27 هزار میلیارد تومان به دلیل کمبود یا کمبود چک برگشت خورده است که در واقع 96.6 در حجم و 88.4 درصد کل چک های برگشتی از نظر ارزشی است. . به دلیل کمبود یا کمبود موجودی.

از سوی دیگر در استان تهران حدود 150 هزار فقره چک به ارزش حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان به دلیل کمبود یا کمبود موجودی برگشت خورده است که در استان تهران از نظر تعداد 95.5 درصد و از نظر مبلغ برگشتی 77 درصد است. برای کسری یا کمبود موجودی، کل چک های برگشتی است.

چند درصد چک ها رمزگذاری شده اند؟

همچنین در این ماه بیش از 6.4 میلیون کالا در سراسر کشور دریافت شد که از این تعداد تقریباً 6 میلیون کالا عادی و حداکثر 0.4 میلیون کالا رمزگذاری شده بودند. به این ترتیب در کل کشور 92.9 درصد از کل چک های دریافتی چک های عادی و 7.1 درصد چک های رمزدار بوده است.

از نظر ارزشی، از بیش از 530 هزار و 800 میلیارد تومان چک دریافتی در سراسر کشور، 239 هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به چک های عادی و تقریباً 291 هزار و 600 میلیارد تومان آن ویژه چک های رمزدار است. بر این اساس، در کل کشور، 45.1 درصد از کل مبلغ چک های دریافتی، چک های عادی و 54.9 درصد دیگر چک های رمزدار بوده است.

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال حدود 455 هزار فقره چک رمزدار به ارزش تقریبی 291 هزار و 600 میلیارد تومان در سطح کشور دریافت شد که از نظر تعداد 0.6 درصد و از نظر ارزش 53.2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. . بالا خواهد رفت.

اما در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از 153 هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از 231 هزار و 600 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه 50.7 درصد از تعداد چک های رمزدار دریافتی در سه استان تهران (33.7) بوده است. درصد، اصفهان (9.1 درصد) و خراسان رضوی (7.9 درصد) با بیشترین سهم نسبت به سایر استان‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

همچنین 85.2 درصد از ارزش چک های برتر در استان های تهران (79.4 درصد)، اصفهان (3.1 درصد) و خراسان رضوی (2.7 درصد) جمع آوری شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم