نامه تهدید آمیز کمیسیون حراست به نایب رئیس مجلسهیئت رئیسه کمیسیون تلفیق حمایت از کاربران فضای مجازی در نامه ای به نایب رئیس مجلس نسبت به کارشکنی در کار این کمیسیون اعتراض کرد.

به گزارش تسنیم، متن کامل نامه کمیسیون تلفیق به نایب رئیس مجلس به شرح زیر است:

آقای. پورسید

معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی

چطور هستید

بازگشت به نامه شماره 105727 مورخ 12/3/1400 موارد زیر به اطلاع شما خواهد رسید. البته این موارد قبلا طی نامه شماره به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است. 114500 در تاریخ 28/12/1400 ولی چون تاکنون پاسخی دریافت نشده است مجددا اعلام خواهد شد.

متأسفانه پس از انتشار استرداد نامه فوق که خارج از وقت اداری تهیه و منتشر و قبل از تسلیم اینجانب در اختیار رسانه ها قرار گرفت، اقدامات متعدد شما در جلوگیری از فعالیت کمیسیون تلفیق در اصل 85 قانون اساسی مشهود است. و باعث اختلال جدی می شود. وظایف نمایندگی را در قبال اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح برای حفظ حقوق کاربران و خدمات کلیدی فضای مجازی انجام می دهد.

آیا می دانید کمیسیون تلفیق اصل 85 قانون اساسی پس از تشکیل 13 جلسه رسمی و 35 جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش های مجلس، کلیات طرح را در 3 اسفند ماه با تصویب تصویب کرد. از 19 عضو به 20 عضو حاضر. . جنابعالی ساعت 21 همان روز نامه هایی را خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق اصل 85 قانون اساسی و به استناد مواد (165)، (166) و (142) آیین نامه داخلی مجلس منتشر کردید. , لذا شایان ذکر است:

1. چنین رویه ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندسازی و پوشش رسانه ای آن ناشی از عدم دقت و عدم توجه به مفاد آیین نامه است ضمن اینکه مقررات مربوطه دقیقاً رعایت و قابل ارائه می باشد.

. علاوه بر جلساتی که در دفتر ریاست محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نایب رئیس اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، چندین جلسه برگزار می شود. جلسات مرکز تحقیقات، جلسات منظم هفتگی از تاریخ 1400/7/25 لغایت 3/12/1300 حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و تفسیر توسط موافقان و مخالفان تشکیل و القای شبهه عدم رعایت مواد (165) و (166) کاملاً اشتباه است و اعمال ماده (142) آیین نامه داخلی در صلاحیت کمیسیون است.

3. در جلسه 25/8/1400 پس از تشکیل جلسه و طی مراحل بررسی طبق مقررات داخلی، کلیات طرح آماده رأی گیری می باشد، ولی با توجه به وصول نامه محرمانه مورخ 1400/8/1400، جناب محترم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اینجانب را خطاب قرار داد و رونوشتی از آن را برای ریاست محترم مجلس ارسال کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا بنا به درخواست وزیر، قبل از بررسی نسخه 26 تیر 1400 (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مرکز ملی فضای مجازی) در خصوص اعمال نظرات وزارتخانه و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصمیم گیری شود. مجمع در اجرای اصل 142). ) آیین نامه داخلی و تایید کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به دادگاه).

لذا در آن جلسه مقرر شد برای همکاری مجلس و دولت و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با رای اعضای محترم کمیسیون، طرح تهیه نسخه جدید به عمل آید. کارگروه مشترک مرکز پژوهش های مجلس تعیین کرد. این پیشنهاد در جلسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مورخ ۹/۹/۱۳۰۰ مطرح شد.

در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون به صورت کاملاً شفاف و زنده و مستقیم از طریق رسانه ها پخش شد و شما نیز در جلسه حضور داشتید، از طرف اعضای محترم کمیسیون طرح را به کارگروه مشترک جهت تهیه ارسال کردند. نسخه جدید؛ بنابراین تهیه نسخه جدید کارگروه مشترک نه تنها معتبر است، بلکه بر اساس تصمیم جلسه 1/9/1300 و تصویب جلسه 9/9/1300 به عنوان یک کار حقوقی و در عین حال کمیسیون مشترک اصل 85 قانون اساسی اعلام کرد که نسخه جدید را بررسی می کند.

حال این سوال پیش می آید که اگر طبق اعلام جنابعالی کمیسیون تلفیق اصل 85 قانون اساسی به کلیات اولین نسخه مذکور در کمیسیون یعنی 26 تیر 1400 رأی داده باشد، چه لزومی دارد که اولین جلسه در آن تشکیل شود. آذرماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه آینده؟ کدام با حضور نایب رئیس اول و مرکز پژوهش های مجلس است؟ رئیس مجلس در جلسه 7/10/1400 طی نامه ای در تاریخ 30/9/1400 به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه کرد که مهلت مذکور را مجدداً بیست روز تمدید کنند.

اگر قرار نیست از نسخه جدید استفاده شود، آیا منطقی است که تمام این مدت را صرف تهیه نسخه جدیدی کنیم که پختگی بیشتری داشته باشد و به گفته اکثر کارشناسان، اکثر ایرادات نسخه قبلی برطرف شده باشد؟

اگر قرار است کلیات نسخه 26 تیر انتخاب شوند، جلسه اولین جلسه آذرماه با حضور رئیس مجلس به چه منظوری برگزار می شود؟ جنابعالی شخصاً در آن جلسه حضور داشتید و تغییرات برنامه ریزی شده وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه هم کردید! در جلسه کمیسیون مشترک اصل 85 قانون اساسی در تاریخ 9/9/1300 که در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد و شما هم حضور داشتید، چه موضوعی مطرح شد؟

4. مجلس شورای اسلامی در چهل و چهار سال گذشته نتوانسته کار مجلس نمایندگان و کمیسیون جانشین آن را در این زمینه متوقف کند و به عنوان یک اقدام غیر متعارف، نظام را تهدید می کند.

اعتراض رسمی که در نامه فوق الذکر مبنی بر بازگشت جنابعالی مطرح شده است، به دلیل سکوت در قبال مقررات قابل ذکر نیست.

در ادامه توجه شما را به مواردی از تخلفات معاونت حقوقی جلب می نماییم:

1- در تاریخ 26/12/1300 کارکنان زیرمجموعه معظم له از بارگذاری دعوتنامه اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آوردند و عملاً بدون پذیرش کمیسیون اصل 85 قانون اساسی را تعطیل کردند. مسئولیت قانونی پایان جلسات این نقض فاحش قانون اساسی که در اصل می گوید: هیچکس نمی تواند…

تقریباً نمایندگان را از ایفای نقش نمایندگی خود باز داشتید.

2- در تاریخ 26/12/1300 بر خلاف قانون، رونوشت مشخص شده در کمیسیون را از نظام قانونگذاری حذف کردید. دلیل این چیست؟ آیا خارج از مجلس و رای نمایندگان به شما دیکته می کند؟

3- طبق قانون اساسی جنابعالی و هیچکس حق تعطیلی مجلس و کمیسیون های فرعی آن را ندارند. لذا بدون اتلاف وقت، ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون تلفیق اصل 85 قانون اساسی در قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات توسط نمایندگان محترم، بارگذاری دعوتنامه کمیسیون جهت تشکیل جلسات مطابق با آن الزامی است. با قوانین وظایف خود را به موقع انجام دهند تا جزئیات را بررسی و طرح را به موقع تصویب کنند.

بدیهی است در صورت کارشکنی در فعالیت کمیسیون تلفیق در اصل 85 قانون اساسی و عدم همکاری شما، پیگیری و اقدامات قانونی از سوی کمیسیون اصل 90 و سایر مراجع قانونی انجام خواهد شد.

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک اصل 85 قانون اساسی.

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی روز گذشته در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسات کمیسیون تلفیق و نحوه بررسی طرح حمایتی را تشریح کردند. کاربران در فضای مجازی

لازم به ذکر است روز گذشته وکلای کشور در جلسه غیرعلنی و در رای گیری سهولت با درخواست دسته جمعی نمایندگان مبنی بر لغو بررسی نظام نظارتی خدمات فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم