میزان افزایش ضریب دستمزد شاغلان و بازنشستگان در سال 1401 تعیین شددر جلسه امروز هیات وزیران به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال 1401 تعیین شد.

براساس مصوبه دولت، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات، کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت اعم از کارکنان وزارت اطلاعات و کارمندان. از پست های سیاسی وزارت امور خارجه، 10 است. درصد افزایش می یابد.

همچنین افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی با مقررات خاص، از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که الحاق آنها به قانون مستلزم ذکر یا تعیین نام از جمله شرکت ملی نفت ایران است. سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع بند 5 ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 به میزان 10 درصد تعیین شد. .

حداقل دستمزد و پاداش مستمر کارکنان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان این ماده (غیر از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت). ) و حداقل دستمزد بازنشستگان، شاغلان و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1401 به مبلغ 24 میلیون و 715 هزار ریال و حداقل حقوق کارکنان موضوع. به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1401 مبلغ 13 میلیون و 362 هزار ریال تعیین شد.

همچنین دستمزد بازنشستگان، شاغلان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال جدید نسبت به سال 1400 10 درصد افزایش می یابد مشروط بر اینکه پس از این افزایش، مستمری ها افزایش یابد. و مشتركان صندوق بازنشستگي مذكور با توجه به سنوات قابل قبول خدمت بايد حداقل 50 ميليون ريال باشند.

بر اساس بند (12) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و با استناد به بند (ب) ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانان، امتیاز کمک هزینه عائله مندی برای همسران جدید و فرزندان. حقوق فرزندان متولد 1401 به ترتیب برابر با (2) و (3) است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم