مازندرانی ها بیشترین تورم را تجربه کردندبر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1300 برای خانوارهای کشور به 40.2 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز آمار ایران، در اسفندماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با 2.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ماهانه بوده است. 0.6 درصد

کل خانوارها

در اسفند ماه، شاخص کل 1400 خانوار کشور (100 = 1395) به عدد 401.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با 2.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان با 0.6 درصد بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34.7 درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان مازندران (41.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (26.8 درصد) بوده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1300 برای خانوارهای کشور به 40.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (48.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (36.3 درصد) بوده است.

خانه های شهری

در اسفندماه، شاخص کل 1400 خانوار شهری (100=1395) به عدد 396.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان های ایلام و یزد با 2.3 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 0.1 درصد بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 34.5 درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (41.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (27.1 درصد) بوده است.

نرخ تورم 12 ماهه تا اسفند 93 برای خانوارهای شهری به 39.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (46.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (36.6 درصد) بوده است.

خانوارهای روستایی

در اسفندماه، شاخص کل 1400 خانوار روستایی به 429.2 (100 = 1395) رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان لرستان با 2.8 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 0.1 درصد بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 35.8 درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان‌های مازندران و کهگیلویه و بویراحمد (42.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (26.2 درصد) بوده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1400 برای خانوارهای روستایی به 42.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (51.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (35.2 درصد) بوده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم