شبکه کتابخانههای کشور

متأسفانه بخش زیادی از دانشجویان این دانشگاه به علت نبود خوابگاه مجبور به اجاره مسکن شده و یا در خوابگاههای خودگردان مستقر شدهاند که هر دو این مکانها باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر شده است. وی از شورای آموزش و پرورش نیز خواست تا فضای مورد نیاز برای این دانشگاه را در جوار پردیس خواهران در اختیار قرار دهند و افزود: این فضا به صورت دو تا سه ساله نیاز است که بعد از دانش آموخته شدن تعدادی از دانشجویان میتوانیم نقل مکان کرده و آنرا بازگردانیم. فقدان یک واحد ستادی با ساختار دانشگاه (وب سایت پیشنهاد شده)ی در جهت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای اداری، مالی و آموزشی این مراکز، که در زمینه تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و تخصصی وزارت آموزش و پرورش که در سراسر کشور فعالیت مینمایند، مقامات مسئول در وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با پیشنهاد ایجاد واحدی وابسته به آموزش و پرورش تحت عنوان مجتمع پیامبر اعظم(ص) نقیصه مطرح شده در آموزش و پرورش را مرتفع نمایند. الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

بهترین سایت خبری

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی بهنحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. در شمال شهر ری و از میان صخره ای طبیعی، چشمه ای میجوشد که باید آنرا از عوامل مهم شکل گیری تمدن ۶۰۰۰ ساله این منطقه دانست. تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورتگرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأتهای تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود. چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(20%) از اعتبارات فرهنگی خود بهاستثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند. پ- کلیه شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستهای حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی فردوسی 2نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سمنان کتابخانه عمومی علامه طباطبایی گرمسارنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی آزادی خرمشهرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه آیت الله خامنه اینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی محمد رسول الله (ص)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا (س)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه ثاراللهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی امامزاده حسن (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

دانشکده فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی

استان یزد کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی شهید صیاد شیرازینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان مازندران کتابخانه عمومی شهید رضا کاکونهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی شادروان دکتر سید محمد علوینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه امام رضا(ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان چهارمحال و بختیاری کتابخانه داراب افسر بختیارینهاد کتابخانه های عمومی دانشگاه امیرکبیر (سایت عالی) کشور. استان چهارمحال و بختیاری کتابخانه شهید صدوقینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان فارس کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان شمالی کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنوردنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان شمالی کتابخانه ولیعصرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه شهید محمد رضا شیرزادهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی شهید مدرسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان شمالی کتابخانه شهدای گرمهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان شمالی کتابخانه حاج میرزا محمد وثوقینهاد کتابخانه های عمومی کشور.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم