سه نشانه کاهش انتظارات تورمی


آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه حکایت از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن ماه نشان می دهد که رشد نقدینگی نقطه به نقطه به 39.7 درصد و رشد پایه پولی نقطه به نقطه به 33.2 درصد رسیده که نشان دهنده روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال 1400 است. در دی ماه، نقدینگی نرخ رشد 40 درصد و رشد پایه پولی 35.5 درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی حکایت از کاهش این نرخ در بهمن ماه نسبت به ماه های قبل و تثبیت آن در محدوده 20.3 درصدی دارد. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به 21 درصد رسید. همچنین در بهمن ماه سال گذشته نرخ بازدهی اوراق اسلامی به روند کاهشی خود ادامه داد و این روند در نرخ های بلندمدت نیز نمود پیدا می کند. آمارها نشان می دهد که این روند نزولی به ویژه در بلندمدت حاکی از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده و آن را دلیل کاهش انتظارات تورمی عنوان کرده است. به نظر می رسد عوامل موثر در کاهش انتظارات تورمی تاثیر آن را بر نرخ تورم اسفند ماه نشان می دهد. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران است که انتظار رفع تحریم‌ها و حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد را نیز متاثر می‌کند.

روند نزولی رشد آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته حاکی از ادامه روند نزولی کل های پولی است که یکی از نشانه های کاهش انتظارات تورمی است. براساس اعلام بانک مرکزی، پایه پولی در پایان بهمن ماه 1400 معادل 580.7 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33.2 درصد افزایش داشت. نگاهی به روند این متغیر نشان می دهد که روند نزولی آن از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، بنابراین نقطه به نقطه رشد 42.6 درصدی در تیرماه به 33.2 درصد در بهمن ماه رسیده است.

از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در یازدهمین ماه سال گذشته تقریباً 4624 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39.7 درصد رشد را به ثبت رسانده است. نگاهی به روند این متغیر نیز حاکی از افت آن در نیمه دوم سال گذشته است. این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی 2.7 واحد با نرخ 39.7 درصد، درصد رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1400 در رابطه با افزایش پوشش آماری مربوط به افزودن خلاصه اطلاعات بانکی دارایی ها و بدهی های بانک اقتصاد به بانک سپه تاکید شده است. خلاصه اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های اداره کل (به دلیل ادغام بانک‌های تحت مالکیت نیروهای مسلح با بانک سپه) و بدون تأثیر مالی. به عبارت دیگر، در صورت تعدیل اثرات دامنه آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 30.4- درصد و در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1400 برابر با – است. 37 درصد بنابراین آمارها حاکی از آن است که ارزهای تلفیقی در نیمه دوم سال گذشته روند نزولی داشته اند که ممکن است به روند نزولی تورم در سال های آینده کمک کند.

کاهش در نرخ بهره معیار

دومین نشانه کاهش انتظارات تورمی را می توان به روند کاهشی نرخ بازار بانکی نسبت داد. تحلیل روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی حاکی از کاهش این نرخ در بهمن ماه نسبت به ماه های قبل و تثبیت آن در محدوده 20.3 درصدی بود. آمارها نشان می دهد در بازه زمانی آبان تا دی ماه نرخ سود در بازار بین بانکی به بیش از 21 درصد رسید اما از هفته سوم دی ماه روند کاهشی داشت و این روند تا پایان بهمن ماه ادامه داشت. در گزارش بانک مرکزی آمده است: علیرغم کاهش حجم معاملات در بازار بین بانکی در بهمن ماه 1400، افزایش مجموع قراردادهای بازخرید در عملیات بازار آزاد و تسهیلات عادی در این مدت حاکی از استفاده از منابع موجود بانک مرکزی است. بانک‌های خاصی (بانک‌هایی که قبلاً مازاد داشتند) «در بازار بین بانکی در دسترس بودند) تا نیازهای نقدینگی خود را برآورده کنند و مازاد خود را در بازار بین بانکی کاهش دهند.» نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان نرخ بهره استاندارد یا مرجع در نظر گرفته می‌شود. در نظام بانکی. در واقع یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود، قرار دادن کریدورهای نرخ سود در بازار بین بانکی است. یکی از دلایل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را می توان کاهش تقاضا در بازار بین بانکی دانست. بازار بین بانکی. به نظر می رسد فشار بر سود بازار بین بانکی کاهش یافته است نرخ در فوریه

کاهش بازده اوراق قرضه جمعی

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در بهمن ماه سال گذشته روند نزولی نرخ بازدهی اوراق مالی اسلامی دولت ادامه داشت، بنابراین در این ماه نرخ بازدهی اسناد مذکور با سررسید یک، دو و سه ساله افزایش یافت. درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب با 1.21، 1.33 و 1.03 به ترتیب به 22.07، 23.1 و 24.03 رسید. این روند نزولی سومین نشانه تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه های پایانی سال گذشته است. بررسی ها نشان می دهد که از دی ماه سال جاری با کاهش نرخ سود اوراق بهادار دولت اسلامی، منحنی بازدهی اسناد خزانه اسلامی کاهش یافته است، به طوری که منحنی بازدهی دی ماه از منحنی بازده آذر و منحنی بازدهی بهمن ماه کمتر شده است. کمتر از منحنی بازده ژانویه است. میانگین درآمد سهامداران در سال جدید تقریباً 22.1 درصد بوده که نشان از تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق دارد. از آنجایی که نرخ بهره این اوراق تابعی از روند نرخ تورم آتی است، کاهش این نرخ را می توان نشانه ای از کاهش انتظارات تورمی دانست.

تورم در پایان سال 1400 اتفاق افتاد

عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی منعکس کننده تأثیر آنها بر آمار تورم در ماه مارس است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان می دهد که در ادامه روند ماه های پایانی سال گذشته یعنی در بهمن ماه 1400، میانگین تورم 12 ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده است. در این ماه، تمامی زیرگروه‌های عمده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به جز زیر گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش تورم ماهانه نسبت به ماه قبل همراه بودند. با وجود کاهش قابل توجه تورم ماهانه در هزینه اجاره مسکن طی 4 ماه گذشته، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» به دلیل اهمیت بالای آن در شاخص قیمت مصرف‌کنندگان پس از گروه مواد غذایی، همچنان سهم زیادی در تورم ماهانه در بهمن ماه دارد. خود اختصاص داده شده است.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی گروه‌های خاصی از «کالاها» و «خدمات» در بهمن ماه نشان می‌دهد که در این ماه، اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری نسبت به اقلام خدماتی و سهم بیشتری از تورم ماهانه داشته‌اند. از شاخص کل روی خودشان متمرکز شدند. با این حال، تورم ماهانه محصولات بادوام به دلیل همبستگی زیاد بین تغییرات قیمت آنها و تغییرات بازار پول، رشد محدودی را تجربه کرد. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم روندی نزولی دارد که البته گزارش مرکز آمار نیز این موضوع را تایید می کند. مرکز آمار ایران علاوه بر تحلیل این گزارش، نرخ تورم اسفند ماه 1400 را نیز منتشر کرد که نشان داد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه 7/34 درصد نسبت به بهمن‌ماه و در مقایسه با 0.7 درصد کاهش داشته است. سال گذشته در همین زمان در آن زمان 14 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر تورم ماهانه در اسفندماه 1.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

متوسط ​​تورم سالانه نیز با 1.2 درصد کاهش به 40.2 درصد رسید. با مقایسه میانگین تورم سالانه اسفند 99 با سال 1400 می توان دریافت که این شاخص در اسفند ماه سال گذشته 3.8 درصد رشد داشته است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه، می توان پیش بینی کرد که میانگین تورم سالانه به زودی کاهش خواهد یافت. بنابراین به نظر می رسد کاهش انتظارات تورمی از واحدهای پولی نیز بر نرخ تورم اسفند 1400 تأثیر داشته است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم