احمد زیدآبادی; پایگاه اجتماعی اصولگرایاناحمد زیدآبادی در روزنامه اعتماد نوشت: با همسویی نهادهای حاکمه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اکنون مشخص شده است که آنچه حاکمیت اصولگرایان را تهدید می کند، اصلاح طلبان یا معترضان یا برکنارشدگان یا قدرت های خارجی نیستند، بلکه بخش مهمی از اجتماعی خودشان هستند. پایه. .

در ایدئولوژی ضد اصلاحات اصولگرایان نمی توان خانواده را اداره کرد، زیرا اداره خانواده نیز نیازمند صبر، مهربانی، گفتگو، اقناع، تعادل دخل و خرج و… است، به ویژه کشوری با وسعت و جمعیت ایران که مشکلات پیچیده در جاهای مختلف انباشته شده و نیازمند تصمیمات واقع بینانه، سریع و دردناک است.

بنابراین، مقامات ناگزیر باید از ایدئولوژی منجمد طرفداران اصولگرایی منحرف یا بازتعریف کنند تا اجازه دهند تصمیم گیری بر مشکلات فائق آید.

اما هر گامی در این راستا صدای طیف قوی تری از حامیان اصولگرا را بلند می کند و مسئولان را وادار به احتیاط یا عقب نشینی در برابر آنها می کند. نباید انکار کرد که رئیس قوه قضائیه تاکنون مقاومت بیشتری در برابر مخالفان و هرج و مرج این طیف نشان داده است، از این رو پس از تجدید نظر در رسیدگی به «پرونده های فساد»، نادیده گرفته شده و تسلیم مخالفان شد. تصمیم او نیست

با این حال، قوه مجریه در برابر فشارهای طیفی حامیانش آسیب پذیرتر شده است. این گروه از حامیان هرگونه اصلاح ساختارهای اقتصادی را سیاستی نئولیبرالی و «ضدعدالتی» معرفی کرده و با تبلیغات مخالفت می کنند. در عین حال گشایش روابط خارجی و احیای برجام را انکار نکردند و پس از پیشرفت در این مسیر، آن را اقدامی علیه «ارزش‌های انقلاب» محکوم کردند.

به هر حال آنچه که طرفداران اصولگرایی بر اساس ایدئولوژی بسته و منجمد خود به عنوان راه حل مشکلات کشور ارائه کرده اند، هیچ نشانی از واقعیت ندارد و یک توهم محض است. آنها همچنین سعی می کنند این توهمات را به نیروهای حاکم تحمیل کنند، در حالی که به نظر می رسد رهبران قوا پس از مواجهه با مشکلات عینی، نه تنها به اهمیت توصیه های خود، بلکه به خطرات و تهدیدهای پشت این توصیه ها نیز پی برده اند.

بنابراین تصمیم گیرندگان کشور دو گزینه دارند. یا از طیف سفت و سخت پایگاه اجتماعی خود دست می کشند، جایی که نمی توانند قدم به قدم این کار را انجام دهند و خود و کشور را در مشکلات زیادی غرق می کنند. یا با فاصله گرفتن از طیف افراطی حامیان خود، به دنبال گسترش پایگاه اجتماعی خود به سمت نیروهای اجتماعی سست تر هستند.

بدون شک این یک تصمیم تاریخی است. سرنوشت کشور به این تصمیم گره خورده است. پیچ تاریخی که زمانی به آن اشاره می شود تصمیم گیری است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم